Annonser

Så blir Du mer kreativ – en påminnelse!

http://csjobb.idg.se/2.9741/1.499071/sa-blir-du-mer-kreativ
1. Byt ut. Byt plats på delar, matierial, eller personer. Byt sinsemellan eller mot helt nya.
2. Kombinera. Blanda in andra utmaningar i ditt problem eller kombinera delar på ett nytt sätt.
3. Anpassa. Ändra funktionen på eller syftet med någon del iav din utmaning.
4: Förändra. Öka eller minska en del av ditt problemområde, förändra dess form eller egenskaper.
5. Använd annorlunda. Ändra användningen på en eller flera delar.
6. Eliminiera. Ta bort delar, förenkla, förstör eller avlägsna en större komponent.
7. Vänd ut och in. Förändra din utmaning, titta på den från insidan, uppochner eller från sidan.

Källa: ”Bli kreativ – på en timme” av Henrik Fexeus.